اطلاعات تماس

تلفن مستقیم فروش : 09126592314- 09129200350-05137237148

ساعات پاسخگویی دفتر فروش 8 صبح الی 15:30

تلفن کارخانه : 889-05132400880 داخلی 112

ساعات پاسخگویی کارشناس فروش (شماره همراه) 7 صبح الی 20

دفتر فروش بندرعباس: 07632222632 - 09175808445

دفتر فروش تبریز: 04135530439 - 09148366124

دفتر فروش اصفهان: 03134462286 - 09138701054

دفتر فروش زاهدان: با شماره 889-05132400880 داخلی 112 تماس حاصل فرمائید

دفتر فروش شهرکرد: با شماره 889-05132400880 داخلی 112 تماس حاصل فرمائید

دفتر فروش تهران: با شماره 889-05132400880 داخلی 112 تماس حاصل فرمائید

دفتر فروش بوشهر: با شماره 889-05132400880 داخلی 112 تماس حاصل فرمائید

دفتر فروش ارومیه: با شماره 889-05132400880 داخلی 112 تماس حاصل فرمائید

دفتر فروش گرگان: با شماره 889-05132400880 داخلی 112 تماس حاصل فرمائید

فاکس: 37298566-051

دفتر فروش ساری: با شماره 889-05132400880 داخلی 112 تماس حاصل فرمائید

پست الکترونیک : info@radan-ir.com

آدرس کارخانه : مشهد ، کیلومتر 25 بزرگراه آسیایی ، شهرک صنعتی فن آوریهای برتر ، کوشش 3

آدرس دفتر مرکزی: مشهد ، نبش خیابان مطهری جنوبی 9

تماس با ما