پروژه های انجام شده توسط شرکت رادان صنعت شرق

شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق بعنوان تولیدکننده برتر ایران در زمینه های مختلف قفسه بندی، قفسه فروشگاهی، قفسه انبار، تجهیزات فروشگاهی، قفسه بندی کتاب و انواع قفسه بندی با استانداردهای روز اروپا می تواند بهترین انتخاب برای ارائه سیستم های متنوع قفسه بندی به شما عزیزان باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید قفسه، فروش قفسه و همچنین سیستم های قفسه و قفسه بندی می توانید با همکاران واحد فروش رادان صنعت شرق در ارتباط باشید. در ادامه با تعدادی از پروژه های انجام شده شرکت آشنا شوید.

 

محل پروژه: نمایندگی سایپا

پروژه قفسه بندی پانل راک دو طبقه و بالکن نمایندگی سایپا که از نوع قفسه انبار می باشد در سال 1400 واقع در مشهد نبش طوس 111 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.

 

محل پروژه: شرکت ایتوال دازی

پروژه قفسه بندی درایوین راک و پالت راک شرکت ایتوال دازی که از نوع قفسه پالت راک می باشد توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق در شهرستان کابل در دی ما 1400 اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی پالت راک با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.

 

محل پروژه: انبار شرکت زعفران برزگر

پروژه قفسه بندی پانل راک سبک مربوط به انبار شرکت زعفران برزگر که از نوع قفسه انبار می باشد در دی ماه سال 1400 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد.

 

محل پروژه: هايپر ماركت سر حد زمين خاش

پروژه قفسه بندی هايپر ماركت سر حد زمين خاش که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: هتل الماس مشهد

پروژه قفسه بندی هتل الماس مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پانل راک می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: شركت گاز بندرعباس

پروژه قفسه بندی شركت گاز بندر عباس که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پانل راک می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم تجهیزات انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: بازار شهرداری بلوار ميرزا كوچک خان مشهد

پروژه قفسه بندی بازار شهرداری بلوار ميرزا كوچک خان مشهد که از نوع قفسه های فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم تجهیزات فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه های زنجيره ای دارما مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای دارما مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه تجهیزات فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: بانک كشاوری بندر عباس

پروژه قفسه بندی  بانک كشاوری بندر عباس که از نوع قفسه های انبار و مدل قفسه بندی پانل راک می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم تجهیزات انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: هايپر مارکت برادران احمدی رشت

پروژه قفسه بندی هايپر مارکت برادران احمدی رشت که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه نارنج مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه نارنج مشهد که از نوع تجهیزات فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: بيمارستان خاتم الانبيا بندرعباس

پروژه قفسه بندی  بيمارستان خاتم الانبيا بندر عباس که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه تجهیزات انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: بازار شهرداری فلسطین مشهد

پروژه قفسه بندی بازار شهرداری فلسطبن مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه رضوی اصفهان

پروژه قفسه بندی فروشگاه رضوی اصفهان که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: صافات بندرعباس

پروژه قفسه بندی صافات بندر عباس که از نوع قفسه انباری و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه ارزان تعاون كرمانشاه

پروژه قفسه بندی فروشگاه ارزان تعاون كرمانشاه که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه هخامنش مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه هخامنش مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: بيمارستان رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی بيمارستان رضوی مشهد که از نوع قفسه انبار و قفسه بندی پانل راک می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: آستان رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی آستان رضوی مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی خود راهرو می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه زنجيره ای كوثر اصفهان

پروژه قفسه بندی فروشگاه زنجيره ای كوثر اصفهان که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: ميدان تره بار ساوه

پروژه قفسه بندی ميدان تره بار ساوه که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: ميادين تره بار مشهد

پروژه قفسه بندی ميادين تره بار مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه استقبال سليمانيه عراق

پروژه قفسه بندی فروشگاه استقبال سليمانيه عراق که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: ميدان تره بار دماوند

پروژه قفسه بندی ميدان تره بار دماوند که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: سازمان ميادين تهران

پروژه قفسه بندی سازمان ميادين تهران که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه های زنجيره ای تيرازيس شيراز

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای تيرازيس شيراز که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه های ژانيا ماركت اروميه

پروژه قفسه بندی فروشگاه های ژانيا ماركت اروميه که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: معادن مس تكناركاشمر

پروژه قفسه بندی معادن مس تكناركاشمر که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پانل راک می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: شركت زرافشان بشروبه

پروژه قفسه بندی شركت زرافشان بشروبه که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: شركت نوين زعفران مشهد

پروژه قفسه بندی شركت نوين زعفران مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای استیل می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: مجتمع الماس نيشابور

پروژه قفسه بندی مجتمع الماس نيشابور که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: نيروگاه بادی بينالود نيشابور

پروژه قفسه بندی نيروگاه بادی بينالود نيشابور که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه تارا ماركت بندر عباس

پروژه قفسه بندی فروشگاه تارا ماركت بندر عباس که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: استان قدس رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی استان قدس رضوی مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: فروشگاه های زنجيره ای تعاونی ازادی شهريار

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای تعاونی ازادی شهريار که از نوع قفسه فروشگاهی می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

محل پروژه: استان قدس رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی استان قدس رضوی مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی خود سوله می باشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است. این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. 

 

و چندین پروژه ی کوچک و بزرگ در ایران و کشورهای هم جوار