پروژه های انجام شده رادان صنعت شرق

شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق بعنوان تولیدکننده برتر ایران در زمینه های مختلف قفسه بندی ، قفسه فروشگاهی ، قفسه انبار و انواع دیگر قفسه با استاندارد های روز اروپا میتواند بهترین انتخاب برای ارائه سیستم های متنوع قفسه بندی به شما عزیزان باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خرید قفسه و فروش قفسه و همچنین سیستم های قفسه و قفسه بندی میتوانید با همکاران واحد فروش رادان صنعت شرق در ارتباط باشید . در ادامه با تعدادی از پروژه های انجام شده شرکت آشنا شوید .


محل پروژه : هايپر ماركت سر حد زمين خاش

پروژه قفسه بندی هايپر ماركت سر حد زمين خاش که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : هتل الماس مشهد

پروژه قفسه بندی هتل الماس مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پانل راک میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : شركت گاز بندر عباس

پروژه قفسه بندی شركت گاز بندر عباس که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پانل راک میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم تجهیزات انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : بازار شهرداری بلوار ميرزا كوچک خان مشهد

پروژه قفسه بندی بازار شهرداری بلوار ميرزا كوچک خان مشهد که از نوع قفسه های فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم تجهیزات فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه های زنجيره ای دارما مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای دارما مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه تجهیزات فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : بانک كشاوری بندر عباس

پروژه قفسه بندی  بانک كشاوری بندر عباس که از نوع قفسه های انبار و مدل قفسه بندی پانل راک میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم تجهیزات انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : هايپر مارکت برادران احمدی رشت

پروژه قفسه بندی هايپر مارکت برادران احمدی رشت که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه نارنج مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه نارنج مشهد که از نوع تجهیزات فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : بيمارستان خاتم الانبيا بندر عباس

پروژه قفسه بندی  بيمارستان خاتم الانبيا بندر عباس که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه تجهیزات انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : بازار شهرداری فلسطبن مشهد

پروژه قفسه بندی  بازار شهرداری فلسطبن مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه رضوی اصفهان

پروژه قفسه بندی فروشگاه رضوی اصفهان که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : صافات بندر عباس

پروژه قفسه بندی صافات بندر عباس که از نوع قفسه انباری و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه ارزان تعاون كرمانشاه

پروژه قفسه بندی فروشگاه ارزان تعاون كرمانشاه که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه هخامنش مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه هخامنش مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای شهرداری مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : بيمارستان رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی بيمارستان رضوی مشهد که از نوع قفسه انبار و قفسه بندی پانل راک میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : آستان رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی  آستان رضوی مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی خود راهرو میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه زنجيره ای كوثر اصفهان

پروژه قفسه بندی فروشگاه زنجيره ای كوثر اصفهان که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : ميدان تره بار ساوه

پروژه قفسه بندی ميدان تره بار ساوه که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : ميادين تره بار مشهد

پروژه قفسه بندی ميادين تره بار مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه استقبال سليمانيه عراق

پروژه قفسه بندی فروشگاه استقبال سليمانيه عراق که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : ميدان تره بار دماوند

پروژه قفسه بندی  ميدان تره بار دماوند که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : سازمان ميادين تهران

پروژه قفسه بندی سازمان ميادين تهران که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه های زنجيره ای تيرازيست شيراز

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای تيرازيست شيراز که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه های ژانيا ماركت اروميه

پروژه قفسه بندی فروشگاه های ژانيا ماركت اروميه که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : معادن مس تكناركاشمر

پروژه قفسه بندی معادن مس تكناركاشمر که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پانل راک میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : شركت زرافشان بشروبه

پروژه قفسه بندی شركت زرافشان بشروبه که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : شركت نوين زعفران مشهد

پروژه قفسه بندی شركت نوين زعفران مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای استیل میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : مجتمع الماس نيشابور

پروژه قفسه بندی مجتمع الماس نيشابور که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : نيروگاه بادی بينالود نيشابور

پروژه قفسه بندی نيروگاه بادی بينالود نيشابور که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی پیچ و مهره ای میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه تارا ماركت بندر عباس

پروژه قفسه بندی فروشگاه تارا ماركت بندر عباس که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : استان قدس رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی استان قدس رضوی مشهد که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه های زنجيره ای تعاونی ازادی شهريار

پروژه قفسه بندی فروشگاه های زنجيره ای تعاونی ازادی شهريار که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : فروشگاه تارا ماركت بندر عباس

پروژه قفسه بندی فروشگاه تارا ماركت بندر عباس که از نوع قفسه فروشگاهی میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی فروشگاهی با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه فروشگاهی انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


محل پروژه : استان قدس رضوی مشهد

پروژه قفسه بندی  استان قدس رضوی مشهد که از نوع قفسه انبار و مدل قفسه بندی خود سوله میباشد در سال 1394 توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق اجرا گردیده است . این پروژه قفسه بندی انبار با استفاده از بهترین نوع قفسه در سیستم قفسه انبار انجام و تحویل گردیده است و از کیفیت بالایی برخوردار میباشد . 


و چندین پروژه ی کوچک و بزرگ در ایران و کشورهای هم جوار