پروژه قفسه بندی پالت راک و درایوین راک انبار شرکت ایتوال دازی توسط شرکت رادان صنعت شرق

پروژه قفسه بندی درایوین راک و پالت راک شرکت ایتوال دازی واقع در کابل که از نوع قفسه بندی انبار می باشد که توسط شرکت تولیدی و صنعتی رادان صنعت شرق در دی ماه 1400 اجرا گردیده است. 

آشنایی با شرکت ایتوال دازی

شرکت ایتوال دازی واقع در شهرستان کابل می باشد.

در مورد قفسه بندی درایوین راک و پالت راک انبار شرکت ایتوال دازی

نصب و اجرای قفسه بندی درایوین راک (خودراهرو) و قفسه بندی پالت راک یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط شرکت رادان صنعت شرق می باشد. شرکت ایتوال دازی جهت بهینه سازی فضا، سهولت دسترسی به کالاها و برقراری نظم و ترتیب در چیدمان محصولات ازقفسه بندی پانل راک انبار استفاده کرده است. در قفسه بندی انبار از بهترین نوع مواد در این سیستم استفاده شده است و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. از مزیت های این نوع قفسه بندی می توان به بهره گیری از حداقل فضای موجود در سطح زمین ،برداشتن محدودیت های موجود جهت گذاشتن اجسام روی یک دیگر، دسترسی آسان تر به محصولات با استفاده از سیستم قفسه انبار و دسته بندی مرتب و طبقه گذاری محصولات گوناگون اشاره کرد.